ဂ်ပန္က ျမန္မာကို

January 19, 2017

ဂ်ပန္က ျမန္မာကို ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအကူ ယန္းေငြ ၉၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းေငြေပးအပ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္း ၅ ခုအတြက္  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၂၄ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့  ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၉၃ ဒသမ ၉၇ဝ ဘီလီယံ ေခ်းေငြ ေပးအပ္ဖုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က  ေနျပည္ေတာ္မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းနဲ႔ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး တတဲရွိဟိဂုခ်ိတို႔ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ပန္သံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂၁၀ သန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ရထားလမ္းျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂၁၉ သန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းတြက္ ေဒၚလာ ၂၁၉ သန္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၄၃ သန္းနဲ႔ လယ္ယာႏွင့္ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဆိုပါဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအကူအညီေခ်းေငြေတြကို အတိုးႏႈန္းႏွစ္စဥ္  ၀ ဒသမ ဝ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔  ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁ဝ ႏွစ္အပါအ၀င္ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ကာလ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄ဝ ျဖစ္ၿပီး ေႏွာင္ႀကဳိးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up