ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ လိႈင္သာယာတြင္ အမိႈက္ေကာက္ (ဓာတ္ပံု)

June 5, 2017

ကမာၻ႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ လိႈင္သာယာတြင္ အမိႈက္ေကာက္ (ဓာတ္ပံု)

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တ့ဲ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳတ့ဲ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သန္႔ရွင္းေရးဌာနနဲ႔ လႈိင္သာၿမိဳ႕နယ္ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း ေမခလမ္းနဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ ျပည္သူေတြစုေပါင္းၿပီး လမ္းအတြင္း စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္တာကို ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။
4 years Ago
Up