ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔

January 10, 2019

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိ

Union Biblical Seminary က ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္တဲ့ Doctor of Human Letters လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို မန္းဝင္းခုိင္သန္း၊ ေဒၚေအးေအးခ်ိဳ၊ ဦးအမ္လွေသာင္းနဲ႔ Rena M Gainey တို႔ေလးေယာက္ကို ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာက ေဝဠဳေက်ာ္က ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂီတဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆုကိုေတာ့့ အဆိုေတာ္ အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္နဲ႔ Lal Biak Zuali တို႔က ရရွိပါတယ္။ Doctor of Human Letters လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up