ဂရိ၀န္ႀကီခ်ဳပ္ အႏုိင္ရ

June 17, 2018

အယုံအၾကည္မရွိအဆုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဂရိ၀န္ႀကီခ်ဳပ္ အႏုိင္ရ

ဂရိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အယ္လက္စစ္စီပရက္စ္ဟာ ဇြန္ ၁၆ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုနဲ႔ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခံခဲ့ရေပမယ့္ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အယံုအၾကည္မရွိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖို႔ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီသစ္ ပါတီက အဆိုတင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၅၃ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၁၂၇ မဲနဲ႔ အဆို႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆီဒိုးနီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ နာမည္သတ္မွတ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အမ်ားႀကီးအေလွ်ာ့ေပးခဲ့တယ္လို႔ အတိုက္အခံေတြဘက္က စြပ္စြဲပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဂရိႏိုင္ငံကို တည္ၿငိမ္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ေဘာလ္ကန္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းႏိုင္ေစဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ တာ၀န္ယူတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ေျပာထားပါတယ္။
3 years Ago
Up