ခ႐ုမ်ားကို ဓာတုေဆးမသုံးဘဲ ဘဲအုပ္ျဖင့္ႏွိမ္နင္း (႐ုပ္သံ)

May 26, 2016

ခ႐ုမ်ားကို ဓာတုေဆးမသုံးဘဲ ဘဲအုပ္ျဖင့္ႏွိမ္နင္း (႐ုပ္သံ)

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ စတန္လန္ေဘာ့ခ်္က ၀ိုင္ထုတ္လုပ္တဲ့ စပ်စ္စိုက္ခင္းေတြမွာ ဓာတုေဆးမသုံးဘဲ ဘဲအေကာင္ ၁၀၀၀နဲ႔ ခ႐ုေတြကို ႏွိမ္နင္းပါတယ္။ အပင္ေတြမွာ ကပ္ေနတဲ့ ေသးငယ္တဲ့ ခ႐ုေတြကို စားဖို႔မနက္တုိင္း စပ်စ္စုိက္ခင္းထဲကုိ ဘဲအုပ္ေတြကိုလြတ္ပါတယ္။ ဘဲေတြမရွိခင္ကေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြကို အသုံးျပဳခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဘဲေတြက ဒီေသးငယ္တဲ့ခ႐ုေတြနဲ႔ တျခား အင္းဆက္ေတြကို စားတယ္ဆိုတာကို သတိထားမိခဲ့တယ္လို႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံစုိက္ပ်ိဳးေရးသမား မာလစ္ဂ်က္ေကာ့က ရွင္းျပပါတယ္။ ပိုးမႊားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ဘဲေတြကို အာရွေတြမွာ အသုံးျပဳေနတာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သလို စပ်စ္စိုက္ခင္းေတြထဲကို ဘဲအုပ္ေတြက အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တေန႔တာဆိုရင္ ဟက္တာဧက တ၀က္ေက်ာ္ ဒါမွမဟုတ္ ဟက္တာ တဧကကို  ရွင္းလင္းႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဘဲေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ကလည္း ပိုးသတ္ေဆးဖိုးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ သက္သာေနပါတယ္။
6 years Ago
Up