ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ အစည္းအေဝးက်င္းပ

December 20, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရံပုံေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟ ဟုိတယ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေတြကုိေတာ့ သတင္း ရယူခြင့္ ကန္႔သတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
6 years Ago
Up