ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားကို တရားစြဲ အေရးယူ

June 1, 2016

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားကို တရားစြဲ အေရးယူ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦ ၂၀၇၂ လံုးကို တရားစြဲ အေရးယူထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ကန္ထ႐ိုက္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။ "၃၀ ရက္၊ ၄ လ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ၁၃ ဦးကို လိုင္စင္က ပယ္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ Black List သြင္းထားျခင္း၊ ၄ ဦးကို ရာသက္ပန္ လိုင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းနဲ႔ ၁၂၀ ဦးကို လိုင္စင္ကာလ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ၁၇၅ ဦးကို သတိေပး လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။" လိုင္စင္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦေတြကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစြဲအေရးယူလ်က္ရွိတဲ့ေနရာမွာ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ စာရင္းအရ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦ ၆၁ လံုးကို တရားစြဲထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦး စုစုေပါင္း ၂၀၇၂ လံုးကိုလည္း တရားစြဲအေရးယူထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့အေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စည္ပင္ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနတယ္လို႔လည္း ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္စုိးက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္သည္ စည္ပင္ဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အႏၱရာယ္ရွိေနျခင္း၊ လူေနထိုင္ခြင့္ ဘီစီစီက်ၿပီး ေျမညီထပ္၊ ထပ္ခိုးမ်ားအား သီးျခားမွန္ခန္းျဖင့္ တရားမ၀င္ အထပ္တထပ္ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ခိုင္ခံ့မႈ လံုး၀မရွိဘဲ ထိေရာက္ေသာဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္အေရးယူရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား အလတ္စား အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၏ ေျမအေနအထားကို သိရွိႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။” ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြ ရွိလာျခင္းက လိုင္စင္မဲ့ကန္ထ႐ိုက္တာေတြ အေနနဲ႔ မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူလူထုကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းၿပီး ေဆာက္လုပ္တာေတြရွိသလို တခ်ဳိ႕ေျမရွင္ေတြကလည္း တရား၀င္လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ဳိးအျမတ္ပိုရဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာက္လုပ္မႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up