ခ်ီလီေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၿဖိဳခြင္း

December 23, 2015

ခ်ီလီေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၿဖိဳခြင္း (႐ုပ္သံ)

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆႏၵျပေနတဲ့ ခ်ီလီ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီလီေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (ေကာင္ဖက္ခ်ပ္) က ဦးေဆာင္ၿပီး အခမဲ့ အဆင့္ျမင္ပညာေရးျဖစ္ဖို႔ ဥပေဒျပဳေပးဖို႔ လမ္းေပၚတက္ဆႏၵျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ အရာရွိေတြအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းေရးရဲေတြက ေရပိုက္ေတြသုံးၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီလီသမၼတက ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက လုံေလာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ခ်ီလီက သဘာ၀သယံဇာတနဲ႔ အခြန္ေတြကို သုံးၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းလခ အခမဲ့ လုပ္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
7 years Ago
Up