ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ေထာက္ပံ့

August 21, 2018

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ေထာက္ပံ့

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ ႏုိ႔တုိက္မိခင္ေတြအတြက္ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ စားရပ္နိကၡာ ဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႔ Lift က အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၃ သန္းေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအေနနဲ႔ မိခင္တစ္ဦးကုိ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ နဲ႔ ေဒသအတြင္းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္နဲ႔ ႏုိ႔တုိက္မိခင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၁၉၀၀၀ ေလာက္ကို  ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ စာရင္းသြင္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲ႔ဒီလုိ ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ၂၀၁၇ ဇြန္လပုိင္းက စတင္လို႔ ႏွစ္လတႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္လို႔ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင္ထန္က ဒီကေန႔  ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ Chin MCCT Baseline Report ျဖန္႔ခ်ိပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာပါတယ္။ “ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေပါ႔။ တစ္လကုိ တစ္ေသာင္းခြဲႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္လကုိ သုံးေသာင္းေပါ႔။ အေထာက္အပံ့ ပုိက္ဆံထုတ္ေပးတဲ့ အခါမွာ မိခင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီေငြေတြကုိ တကယ္ ကေလးအတြက္ အသုံးျပဳဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ႏွစ္ကေတာ့ Lift နဲ႔ အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေထာက္ပံ့တယ္။ ေနာက္လေတြမွာ ေထာက္ပံ့ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်တ္အေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ေတာင္းခံထားပါတယ္”လုိ႔ ဦးေပါင္လြန္မင္ထန္က ေျပာပါတယ္။ Lift က ခ်င္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ မိခင္နဲ႔ ကေလးေတြကုိ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈအစီအစဥ္ (MCCT) အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ေထာက္ပံ့ ေပးထားတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္က မိခင္ေတြနဲ႔ ကေလးေတြဟာ အာဟာရ ျပည္႔၀ေစတဲ့ အစာအုပ္စု မ်ဳိးစုံေအာင္ စားေသာက္ျခင္းမရွိတာကုိ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔လဲ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Lift အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ႔ လူမႈဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမိတ္၊ ျပင္သစ္၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊ အီးယူနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ကထည္႔၀င္ လႉဒါန္းမႈေတြ၊ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔ရဲ႕ ပံ့ပုိးမႈေတြနဲ႔ အလႉရွင္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up