ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဆင့္

February 28, 2017

ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ဒုတိယေန႔ (သတင္းဓာတ္ပံု)

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို႔ အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကိစၥရပ္ေတြကို အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔  အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒ၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား၊ မ ဆိုင္ရာ တန္းတုညီမၽွမႈ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ၊  ဘာသာေရးကို အေျခမခံသည့္ႏိုင္ငံ၊  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အေျခခံရမည့္ အျခားမူမ်ား စတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ေအာင္ကိုလတ္
4 years Ago
Up