ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္

March 1, 2017

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုး (ဓာတ္ပံု)

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္မွာက်င္းပတဲ့ ခ်င္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကိစၥရပ္ေတြကို အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးကာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြက ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာ သူေတြရဲ႕သေဘာဆႏၵေတြရယူကာ အတည္ျပဳ ပယ္ဖ်က္တာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္း၊ဓာတ္ပံု - ေအာင္ကိုလတ္
6 years Ago
Up