ခ်င္းမုိင္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံး

November 4, 2016

ခ်င္းမုိင္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးလုိသူမ်ား ပံုစံသြားေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္

  ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဲဆႏၵရွင္ေတြ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းမုိင္ျမန္မာ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းမုိင္၊ ခ်င္း႐ိုင္း၊ နမ္၊ ဖရာအုိ၊ ဖရာအဲ့၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ လမ္ပမ္၊ လမ္ပြန္နဲ႔ ဥတၱရာဒစ္ ခ႐ိုင္အတြင္းက အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သက္တမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ဖို႔ ပုံစံ-၁၅ကို မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ံုး ခ်င္းမိုင္ကုိ ေပးဖုိ႔ၾကဖို႔ ေဖာ္ျပထားထားပါတယ္။ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ၿပီး ပုံစံ-၁၅ ကုိ ခ်င္းမုိင္-ျမန္မာ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ံုးသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရာမွာ မွတ္ပုံတင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ ၊ နဲ႔တကြ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာတုိက္မွ မွတ္ပုံတင္စာျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းသုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ဖုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးလိုၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔  ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေတာင္းခံရန္ ပုံစံ-၁၅အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ကစလို႔ ရယူျဖည့္စြက္ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up