ခိုင္​းကြၽဲ၊ႏြား သတ္​ျဖတ္​မႈကို

February 9, 2017

ခိုင္​းကြၽဲ၊ႏြား သတ္​ျဖတ္​မႈကို ထိန္​းခ်ဳပ္​မယ့္ အစီစဥ္​ရွိမရွိေမးခြန္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ပယ္ခ်

စက္မႈလယ္ယာသို႔ အလံုးစံုမကူးေျပာင္းမီ ခိုင္းကြၽဲ၊ ခိုင္းႏြား သတ္ျဖတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္ အစီစဥ္ရွိ၊ မရွိ၊ ခိုင္းကြၽဲ ႏြား လံုေလာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာေမးျမန္းခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က  ခြင့္မျပဳဘဲ ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ “႐ိုး႐ိုးတန္းတန္းေမးပါ။ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရာေထြးေမးျမန္းတာမ်ိဳး ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း ေမးလို႔ရပါတယ္။ အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ အဆိုကို ခြင့္မျပဳပါဘူး”လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ခိုင္းကြၽဲ၊ ခိုင္းႏြားမ်ား သတ္ျဖတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ခိုင္းကြၽဲ၊ ခိုင္းႏြား လံုေလာက္မႈ ရွိေစေရး ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာမွာ အစ္ေန႔မွာ ႏြားသတ္ျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ တဲ့အတြက္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ေမးခြန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - ေအာင္ဆန္းဦး
4 years Ago
Up