ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို

January 6, 2018

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ေပးေနသည့္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈ ေလွ်ာ့က်

ကမၻာေျမေပၚကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈကေန အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ နာဆာသိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နာဆာသိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေအာ္ရာ ၿဂိဳဟ္တုကေန အႏၱာတိကတိုက္က အိုဇုန္းလႊာထဲမွာ ရိွတဲ့ ကလိုရင္းပမာဏကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း တိုင္းထြာစမ္းသပ္မႈေတြအရ ကလိုရင္းပမာဏ က်ဆင္းလာတာ ေတြ႔ရတာပါ။ နာဆာရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ အႏၱာတိကတိုက္ေပၚမွာရိွတဲ့ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလို အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့က်သြားတဲ့ကိစၥဟာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မြန္ထရီယယ္လ္ သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ နာဆာသိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကားပါတယ္။ မြန္ထရီယယ္လ္သေဘာတူညီခ်က္ဟာ အိုဇုန္းလႊာကို ပ်က္စီးေစတဲ့ ကလို႐ိုဖလို႐ိုကာဗြန္ စတဲ့ ဓာတုပစၥည္း အသုံးျပဳတာကို တားျမစ္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up