ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္ရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ တိရစာၦန္မ်ား

December 4, 2015

ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္ရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ တိရစာၦန္မ်ား (႐ုပ္သံ)

ၾသစေၾတးလ် ဆစ္ဒနီ တန္ေရာင္ဂါ တိရစၦာန္႐ုံက တိရစၦာန္ေတြကေတာ့ ဆန္တာကေလာ့ဆီက လက္ေဆာင္ေတြ ရခဲ့ပါတယ္။ ေစတနာရွင္နဲ႔ တိရစၦာန္႐ုံ၀န္ထမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြကို ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္၀ံနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကေလးေတြျဖစ္တဲ့ ဖူမုိနဲ႔ ဆူဒီတို႔လည္း လက္ေဆာင္ရခဲ့ပါတယ္။ ၁၅ လသား ဖူမိုကေတာ့ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ စာရြက္၊ ေသတၱာေတြနဲ႔ တေန႔လုံး ေဆာ့ကစားေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိရစၦာန္႐ုံထဲက အသက္အႀကီးဆုံး လိပ္ကလည္း ခရစၥမတ္သစ္ပင္ပုံေတြ ထြင္းထားတဲ့ ဖရဲသီးကို လက္ေဆာင္ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
6 years Ago
Up