ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဇနီးနှင့် မိသားစုဝင်များက သတ်၍ အလောင်းဖျောက်မှုဖြစ်ပွား | DVB