ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေခၚယူမႈ

April 19, 2017

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေခၚယူမႈ ဗီဇာ ပုိမုိပိတ္ပင္ကန္႔သတ္သြားမည္ဟု ၾသစေၾတးလ် ေျပာ

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေခၚယူမႈ ဗီဇာအစီအစဥ္ကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈေတြ ပိုလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဧၿပီ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာပါတယ္။ လက္ရွိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေခၚယူမႈ 457 ဗီဇာအစီအစဥ္ဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ အုိင္တီ နည္းပညာက႑ေတြ၊ က်န္းမာေရးက႑ေတြနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကို ေခၚယူခန္႔ထားတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္အမ်ားစုဟာ အိႏၵိယ၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတြက လာေရာက္ၾကတာပါ။ ဒီဗီဇာအစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ အခြင့္အလမ္းကို ဦးစားေပးမယ့္ ဗီဇာအစီအစဥ္နဲ႔ အစားထိုးသြားမယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္ တန္ဘူးလ္ (Malcolm Turnbull) က ေျပာပါတယ္။ ဒီ 457 ဗီဇာအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အမ်ားအျပားဟာ ႏုိင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြဆီ ဆံုး႐ႈံးကုန္တယ္လို႔ ဒီဗီဇာအစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီဗီဇာအစား တျခားလိုအပ္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္သစ္ေတြနဲ႔ ယာယီဗီဇာအစီအစဥ္ ၂ မ်ဳိး အစားထိုးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ေခၚယူတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အမ်ဳိးအစားေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဒီဗီဇာစနစ္အသစ္နဲ႔ စနစ္တက်၊ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္သြားမယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္ တန္ဘူးလ္က ေျပာဆုိပါတယ္။
5 years Ago
Up