ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြအတြက္ “စံ”သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိး

June 8, 2017

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြအတြက္ “စံ”သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိး

  ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သက္ေမြးလုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ မူေဘာင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီစာခြၽန္လႊာကုိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စင္ကာပူ ပုိလီတကၠနစ္၊ တီးမားဆက္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔က ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ မဂၤလာသီရိဟုိတယ္မွာ ေရးထုိးခဲ့ၾကတာပါ။ “က်ေနာ္တုိ႔ စံ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႔ NSSA က ေရးဆြဲထားတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈစံေတြနဲ႔အညီ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ၿပီး ထုတ္ေပးလ်က္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကုိ အာဆီယံမွတဆင့္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္နဲ႔ အရည္အေသြးအားမခံခ်က္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ NSSA အေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လည္း အေရးႀကီးပါတယ္”လုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာတာပါ။ “စံ” သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေပးတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ေတြဟာဆုိရင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ စက္႐ုံ အလုပ္႐ံုေတြကေနတဆင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြၽမ္းက်င္ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ NSSA ရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္အေနနဲ႔ အလုပ္အကုိင္အလုိက္ ကြၽမ္းက်င္ “စံ” နဲ႔ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြ ေရးဆြဲသတ္မွတ္မႈ၊ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ မွတ္ပုံတင္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနေတြ၊ ေလ႔က်င္႔နည္းျပေတြနဲ႔ စစ္ေဆးေရးမႉးေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ အဲဒါေတြအျပင္ ကၽြမ္းက်င္စစ္ေဆးမႈ အကဲျဖတ္ေရးနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္တာေတြ၊ လုပ္ငန္းတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးနဲ႔ အလုပ္သင္ေတြအတြက္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူရရွိေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  
4 years Ago
Up