ကြမ္း

January 8, 2016

၉ တန္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦးတြင္ ၂ ဦး ကြမ္းစားဟု စစ္တမ္းကဆုိ

၉ တန္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦးမွာ ၂ ဦးေလာက္ဟာ ကြမ္းစားတဲ့ အေလ့အထ ရွိေနတယ္လို႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သုေတသနစာတမ္းတခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနေအာက္မွာရွိိတဲ့ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနက ေက်ာင္းသား ၁၄၄၆ ဦးကို သုေတသနျပဳ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကြမ္းစားတဲ့သူ ၂၁.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စားသံုးတဲ့သူ ၁၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိတယ္္ဆိုတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက ကြမ္းစားတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြထဲက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ အသက္ ၁၀ နွစ္မျပည့္ခင္ကတည္းက စားသံုးခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၉ တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကြမ္းစားတာ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းဘူးဆိုတာကို သိရွိထားေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕မိဘ အုပ္ထိန္းသူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ကြမ္းစားတဲ့ အေလ့အထရွိေနတယ္လို႔ အဲ့ဒီ သုေတသန စာတမ္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူ တဦးဦးက ကြမ္းစားတဲ့ အေလ့အထ ရွိတာဟာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ ၁၇ နွစ္ၾကားလူငယ္ေတြအတြက္ ကြမ္းစားတဲ့ အေလ့အထ ပိုမိုျဖစ္ေစတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ သုေတသန စာတမ္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
7 years Ago
Up