ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

May 5, 2018

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ေပးထားသည့္ကတိအတုိင္း လုပ္မလုပ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

  ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ ေက်ပြန္လားဆိုတာကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေနပါတယ္။ လိုင္စင္ရ ေအာ္ပေရတာေတြ ျဖစ္တဲ့ အမ္ပီတီ၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးနဲ႔ မိုင္တဲလ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ၊ ကြန္ရက္အရည္အေသြးေတြကို စစ္ေဆးေနတာပါ။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မွာ ပါရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာစစ္ေဆးဖို႔ ျပင္ပက နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကို ငွားရမ္းထားသလို ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြလည္း လုိက္ပါၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၀ နဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၃ ခု၊ လမ္းမႀကီး ၅ ခုတို႔မွာ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
5 years Ago

August 19, 2017

ေကာ့ေသာင္းတြင္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနနဲ႔ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အတြင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ မုန္႔တိုက္လုပ္ငန္းေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ ၾကပါတယ္။ စစ္ေဆးရာမွာ မုန္ဖုတ္လုပ္ငန္းအလုပ္႐ံုေတြကို သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိမရွိနဲ႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ဓာတုဆိုးေဆးေတြ သံုးစြဲမႈရွိမရွိေတြကို စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ စားသံုးရာမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေပၚေစဖို႔၊ ဓာတုေဗဒဆိုးေဆးေတြ အသံုးမျပဳဖို႔၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာေတြကိုရွင္းျပၿပီး စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းေတြရဲ႕ တာရွည္ခံေဆး၊ ဆိုးေဆးေတြ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ သက္တမ္းလြန္မႈနဲ႔ ေစ်းကြက္နယ္ပယ္ အသီးသီးရွိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြက ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိး အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ထုတ္ကုန္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိ အေျခေနေတြကို ၾကည့္႐ႈၿပီးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အသိပညာေပးတာ လိုအပ္တာေတြကို ကူညီေပးနိုင္ဖို႔ လိုက္စစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကြဲမႈ ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ လတ္ကိုကိုဦး
5 years Ago
Up