က်ားသစ္ ႏွင့္ ေခြးကေလးတုိ႔၏ သံေယာဇဥ္ (႐ုပ္သံ)

October 24, 2015

က်ားသစ္ ႏွင့္ ေခြးကေလးတုိ႔၏ သံေယာဇဥ္ (႐ုပ္သံ)

က်ားသစ္နဲ႔ ေခြးကေလး ခြဲမရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ယုံႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီ႐ုပ္သံမွာေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု မက္ထ႐ုိ ရစ္ခ်က္မြန္ တရိစၧာန္ရုံမွာ က်ားသစ္ အထီး ခန္ဘာလီနဲ႔ ေခြးထီးကန္ဂိုတို႔ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ရိုက္ကူး ျပသထားပါတယ္။ ခန္ဘာလီရဲ႕ အေမက သူကို ျပဳစုမေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တရိစၧာန္႐ုံက တာ၀န္ရွိသူေတြက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ခန္ဘာလီက သူငယ္ခ်င္းလိုအပ္လာၿပီး ေခြးကေလး ကန္ဂိုနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ သူတို႔ ၂ ဦးခြဲမရေတာ့ သလို ကန္ဂိုက ခန္ဘာလီအေပၚမွာ လြမ္းမိုးမႈရွိၿပီး ခန္ဘာလီဆီကေန သင္ယူမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။
7 years Ago
Up