က်ားသစ္ကုိ

July 9, 2017

က်ားသစ္ကုိ မိေက်ာင္းႀကီးက အံ့ၾသဖြယ္တုိက္ခိုက္ စားေသာက္ (႐ုပ္သံ)

ေရဘုရင္မိေက်ာင္းႀကီး တေကာင္က က်ားသစ္တေကာင္ကို ေသတဲ့အထိ တုိက္ခိုက္ၿပီး စားေသာက္လုိက္တဲ့ ျမင္ကြင္းကို ႐ုပ္သံထဲမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ႐ုပ္သံရဲ႕ ဦးဆံုးျမင္ကြင္းထဲမွာ ေရထဲက မိေခ်ာင္းအုပ္နဲ႔ မိေက်ာင္းအုပ္ကို ကုန္းေပၚက အကဲခတ္ေနတဲ့ က်ားသစ္တေကာင္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ က်ားသစ္တေကာင္ ေရထဲဆင္းၿပီး တဖက္ကမ္းကို ကူးခတ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ျမင္ကြင္းတခုမွာေတာ့ က်ားသစ္တေကာင္က ေရစပ္မွာ ေရဆင္းေသာက္ဖုိ႔ မိေက်ာင္းရဲ႕အႏၱရာယ္ကို အကဲခတ္ေနသလို မိေက်ာင္းကလည္း သူ႔ျမင္ကြင္းကို ေရာက္လာတဲ့ အစာကို ေခ်ာင္းေနတာပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ေရထဲေရာက္လာတဲ့ က်ားသစ္ကို မိေက်ာင္းက လွမ္းဆြဲလုိက္ပါတယ္။ က်ားသစ္က မိေက်ာင္းပါးစပ္က လြတ္ေအာင္ ေျပးေပမယ့္ မလြတ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ားသစ္ရဲ႕အၿမီးကို မိေက်ာင္းႀကီးက အမိအရ လွမ္းဆြဲထားလုိ႔ က်ားသစ္လည္း အသက္ေဘးကလြတ္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရပါတယ္။ က်ားသစ္ႀကီး ဘယ္လုိ႐ုန္းကန္ေနေပမယ့္ မိေက်ာင္းကလည္း အေလွ်ာ့မေပးပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးျမင္ကြင္းမွာေတာ့ ေရထဲက မိေက်ာင္းေတြအလယ္ က်ားသစ္တေကာင္ ေရာက္ေနတာပါ။ မိေက်ာင္းႀကီးတေကာင္က က်ားသစ္ရဲ႕ ခ်က္ေကာင္းျဖစ္တဲ့ လည္ပင္းကိုခဲၿပီး တုိက္ခိုက္လိုက္ပါတယ္။ ေရျပင္ထဲမွာ က်ားသစ္ရဲ႕ေသြးေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားၿပီး က်ားသစ္က ေရေပၚ ေပါေလာေပၚေနပါတယ္။ မိေက်ာင္းေတြက က်ားသစ္အေသကို စားဖုိ႔ ပါးစပ္ျပင္ခ်ိန္မွာ ေသေနတယ္ထင္ရတဲ့ က်ားသစ္ကလည္း ႐ုတ္တရက္ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ကုန္းေပၚက လ်င္ျမန္အားႀကီးတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တေကာင္ျဖစ္တဲ့ က်ားသစ္ႀကီး လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရကာ ေရဘုရင္မိေက်ာင္းေတြရဲ႕ စားေသာက္တာ ခံလုိက္ရပါေတာ့တယ္။
6 years Ago
Up