က်ာင္းသား ၄၃ ဦးအမႈ

June 8, 2018

မကၠဆီကို ေပ်ာက္ဆံုးေက်ာင္းသား ၄၃ ဦးအမႈ စံုစမ္းရန္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ေလာက္က မကၠဆီကို ေတာင္ပိုင္းမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ၄၃ ဦး အမႈကို စံုစမး္စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ ေက္ာမရွင္တရပ္ကို မကၠဆီကုိတရား႐ံုးက  ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးဟာ နစ္နာသူေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပါ၀င္မယ့္ အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈ စံုစမး္ေရးေကာ္မရွင္ကို  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ “ေက်ာင္းသား ၄၃ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါဘူး။ တျခားနည္းလမ္းေတြ အသံုးျပဳဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို အသံုးျပဳဖို႔ အခြင့္အလမး္ ပြင့္ေစပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တက္လာမယ့္အစုိးရဟာ ဒီစံုစမး္ေရးကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျပန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။” လုိ႔ ေပ်ာက္ဆံုး ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ႕ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဗီဒူဖို ႐ုိဆာလက္စ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ ကေလးေတြ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ျဖစ္ကတည္းက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္လုပ္သူရဲ႕ ေမာက္မာမႈ၊ သူတို႔လူေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ဖံုးဖိတဲ့ မျပတ္သားမႈေတြပဲ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဒါမွ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ မိဘေတြကို လိမ္လို႔ရမွာေလ။ ေပ်ာက္ဆံုးေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ ျပန္ေတြ႔ခဲ့ရင္ ႏုိင္ငံေရး ဂယက္ရိုက္မႈေတြ ရိွမလား က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး။ မိဘလုပ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဆက္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္႐ံုကလြဲလို႔ တျခားနည္းလမး္မရိွဘူး။” လို႔ ေပ်ာက္ဆံုးေက်ာင္းသား တဦးရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူ မာရိီယိုဆီဇာ ဂြန္ဇာလက္စ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေက်ာင္းသားေတြ ေပ်ာက္ဆံုးမႈဟာ သမၼတ အန္းရစ္ပညာနဲတုိး အစုိးရအဖို႔ အမည္း စက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး  မကၠဆီကို အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ လူဆိုးဂိုဏး္ေတြရဲ႕ ပတ္သက္မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up