က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ

June 2, 2018

အီတလီႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း အဆုံးသတ္၊ အစိုးရသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ

အီတလီအစိုးရသစ္ဟာ ဇြန္လတရက္ေန႕မွာ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုျပီး ဥေရာပ သမဂၢ ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအသစ္ကိုလည္း ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ အီတလီသမၼတ ဆာဂီယို မတ္တာရယ္လာနဲ႔ အစိုးရသစ္ဟာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲ က်င္းပၿပီး အီတလီႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ၃ လတာ ကာလကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ ဂ်ိဳးဇက္ေပ ကြန္ေတကလည္း သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ညြန္႔ေပါင္းပါတီ ၂ ခုျဖစ္တဲ့ အသင္းခ်ဳပ္ပါတီနဲ႔ ၾကယ္ငါးပြင့္ လႈပ္ရွားမႈ ပါတီေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ အုပ္စုဓာတ္ပံု ႐ုိက္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေပၚလို ဆာဗိုနာကေတာ့ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ ဥေရာပ ေရးရာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့တာပါ။ အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းက စာဗိုနာကို စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ သမၼတက ဗီတိုအာဏာနဲ႔ တားခဲ့လို႔ အစိုးရဖြဲ႔ေရး ပထမအားထုတ္မႈ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသာၾကာေန႔ကမွ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သူ႔ေနရာမွာ ရုမ္းစီးပြားေရး ပါေမာကၡ ဂီယိုဗန္နီ ထ႐ုိင္အာကို စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up