က်ပ္ ၂.၈ ဘီလီယံ ေငြစာရင္း ယခင္အစိုုးရက မလႊဲခဲ့လိုု႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဟု ဆို

May 31, 2016

က်ပ္ ၂.၈ ဘီလီယံ ေငြစာရင္း ယခင္အစိုုးရက မလႊဲခဲ့လိုု႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဟု ဆို

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေရနံလက္ယက္တြင္းလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထည့္ဝင္ ထားတဲ့ ေငြက်ပ္ ၂.၈ ဘီလီယံ ေငြေၾကးစာရင္း အရင္အစိုုးရက မလႊဲခဲ့လိုု႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဘူးလို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း ေမးျမန္းတဲ့ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ထည့္ဝင္ခဲ့ေသာ ေငြက်ပ္ ၂.၈ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရာ ၎ရန္ပံုုေငြေတြကိုု အစိုုးရသစ္သိုု႔လႊဲ၊ မလႊဲႏွင့္ လႊဲခဲ့သည္ဆိုုပါက မည္သည့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား လုုပ္ကိုုင္မည္ကိုု သိရွိလိုုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအေပၚ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းက ေျဖၾကားရာမွာ အခုုလိုုေျပာဆိုုခဲ့တာပါ။ “ယခင္ မကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အထိ လုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ တစံုတရာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုုပါေရနံလက္ယက္ တြင္း လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုုေငြထည့္ဝင္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ စာရင္း ဇယားတိုု႔ကိုု လႊဲအပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ အဆိုုပါထည့္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးလုုပ္ငန္းကိုုမွ် ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္မဟုုတ္ပါ။” အဆိုုရွင္ ေမးျမန္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေငြက်ပ္ ၂.၈ ဘီလီယံကိုု ေဒသဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုုေငြ ထည့္ဝင္ခဲ့ရမႈ မရွိတာကိုု အစိုုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ သိရၿပီး အရင္အစိုုးရအဖြဲ႔က ရန္ပံုုေငြမည္မွ်ရရွိၿပီး မည္ကဲ့သိုု႔သံုုးစြဲခဲ့သည္ကိုု မသိရတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ခိုုင္လံုုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိဖိုု႔ ဆက္လက္စံုုစမ္းေနတယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။
6 years Ago
Up