ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟာခါးၿမိဳ႕ မဟာဓာတ္အား လ်ပ္စစ္ ၄ ရက္ ျပတ္ေတာက္မည္

A d v e r t i s e m e n t With Us

April 9, 2016

ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟာခါးၿမိဳ႕ မဟာဓာတ္အား လ်ပ္စစ္ ၄ ရက္ ျပတ္ေတာက္မည္

ကေလးၿမိဳ႕ေန လ်ပ္စစ္အသံုးျပဳသူေတြကို ကေလးၿမိဳ႕ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ေဝေရးစက္႐ံု က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေလးရက္ေလာက္ ျဖတ္ေတာက္မယ္လုိ႔ ဌာနပိုင္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ ကေန အသိေပးေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွဴးရံုး (အုန္းေတာ) ကေန တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းေနတဲ့ 230 KV ေညာင္ပင္ႀကီး-ေခ်ာင္းကူးဓာတ္အားလိုင္း တာဝါတိုင္အမွတ္(၃၁၅)တိုင္ေျခ ေက်ာေခ်ာင္းေရ တိုက္စားမႈကေန ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းတည္ေဆာက္ဖို႔ တာဝါတိုင္ျဖဳတ္သိမ္းတာ၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္မွာေၾကာင့္ ေလးရပ္ေလာက္ မီးျဖတ္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းလ်ပ္စစ္ကို ၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၆း၀၀ နာရီကေန ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၈း၀၀ နာရီအထိ ဓာတ္အားပိတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဓာတ္အားပိတ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ၄ ရက္ေလာက္ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္လို႔ 66 KV ေခ်ာင္းကူး-ေက်ာ-ဂန္႔ေဂါ-ဟားခါးနဲ႔ ဂန္႔ေဂါ-ကေလး ဓာတ္အားလိုင္းေတြ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးထားပါတယ္။ မင္းရဲစစ္ႏိုင္
5 years Ago
Up