ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရက္တည္း မီးေလာင္မႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား | DVB