ကေလးေမြးဖြားမႈ

January 25, 2017

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကေလးေမြးဖြားမႈ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ကေလးတဦးမူဝါဒကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့အၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးျမင့္လာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးဖြားတဲ့အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ က်ဆင္းလာေပမယ့္လည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာတာပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကေလး ၁၈ သန္းေလာက္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီထဲက ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမြးခ်င္းေတြ ရွိၾကတယ္လို႔ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးနဲ႔ မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၅ သန္းအထိ က်ဆင္းလာေပမယ့္ ကေလးေမြးႏႈန္းကေတာ့ သိသိသာသာ တိုးလာတယ္၊ မိသားစုစီမံကိန္း မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲလုပ္တာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ျပသတာလို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အရာရွိက ေျပာပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ တႏွစ္ကို ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ၁၇ သန္းနဲ႔ သန္း ၂၀ ၾကားမွာရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အရာရွိက ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up