ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကး

August 9, 2018

ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကး ပ်က္ကြက္ဟု ဂ်ဳိလီ၏ ေျပာၾကားခ်က္ ဘရက္ပစ္ ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ တံု႔ျပန္

ကေလးေတြကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ဂ်ိဳလီရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို မင္းသားဘရက္ပစ္ရဲ႕ ေရွ႕ေနအဖြဲ႔က ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ တရား႐ံုးကို တင္ျပခ်က္ထဲမွာေတာ့ ဘရက္ပစ္ဟာ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ ေပးခဲ့သလို ဂ်ိဳလီ အိမ္ဝယ္ဖို႔ ေဒၚလာ ၈ သန္း ေခ်းခဲ့တယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္က ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကြာရွငး္ျပတ္ဆဲဖို႔ လုပ္ၿပီးကတည္းက ဘရက္ပစ္ဟာ ကေလးေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေထာက္ပ့ံခဲ့တာမ်ိဳး မရွိဘူးလို႔ ဂ်ိဳလီရဲ႕ေရွ႕ေနက ေျပာထားတာပါ။ ဘရက္ပစ္ရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ ကေလးေတြကို ေထာက္ပံ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ိဳလီရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေတြဟာ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပမႈကို ျခယ္လွယ္ခ်င္လို႔ လုပ္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘရက္ပစ္နဲ႔ ဂ်ိဳလီတို႔ဟာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကတည္းက အတူေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up