ကေလးမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔စုိ႔ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

April 28, 2019

ကေလးမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔စုိ႔ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

ကေလးမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔စုိ႔ ကမ္ပိန္းကို ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က လွည္းတန္းစင္တာေဘးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ “ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ေနာက္ပိုင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ခံရတာေတြရွိသလို ငယ္ငယ္က အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ အသက္ႀကီးလာရင္ ျပန္လည္အၾကမ္းဖက္လိုစိတ္ ရွိလာတတ္တယ္၊ ကေလးသူငယ္ေတြကိုဆံုးမရင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ေမတၱာနဲ႔ပဲ ဆံုးမေစခ်င္တယ္၊ ကေလးသူငယ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာဖို႔အတြက္ အခုလို ကမ္ပိန္းေတြျပဳလုပ္ရတာ” လႈမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တည္းက တည္ဆဲကေလးသူငယ္ ဥပေဒရွိေပမယ့္လည္း ပိုမိုျပည့္စုံတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ အသစ္ကို လူမွုကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး မၾကာခင္ ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေတြအတြက္ အေသးစိတ္ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ေတြ၊ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားတယ္လို႔ ေဒါက္တာ ေကသီေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။
2 years Ago
Up