ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္

A d v e r t i s e m e n t With Us

August 5, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာကုိယ္စားလွယ္႐ံုးကို ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲကို ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ (ယေန႔)တြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ စတင္ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ Unit 2705, 27th Floor, Sathorn Square Office Tower 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ Dusit Thani ဟိုတယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ Mr. Veerathai Santiprabhob၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦး၀င္းေမာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mr. Pisanu Suvanajata၊ ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ထိုင္းစီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္အား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္ ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ထုိင္းႏိုုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ ယေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑အတြက္ စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အာဆီယံ) ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္း၏ ပထမဆံုး ထိုးေဖာက္မႈျဖစ္လာရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ၇ွိေနတဲ့ ျမန္မာေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဝင္လာဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အၾကံဉာဏ္ေတြေပးသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳ၊ အသိပညာေတြကို အားျပဳၿပီး တိုးတက္ေနတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္လာၾကလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ထိုင္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာကုိယ္စားလွယ္႐ံုး Country Head ဦးေဇယ်ာစိန္ထြဋ္က ေျပာပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲသစ္သည္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံကပံ့ပိုးရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သြားႏိုင္မည္ဟု ဦးေဇယ်ာစိန္ထြဋ္က ယံုၾကည္ပါသည္။ ဤကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စနစ္က်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္၇ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ထင္ရွားသိသာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာစိန္ထြဋ္က ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မလြဲမေသြ ကုိက္ညီေၾကာင္းျပသရာ၌ ဘဏ္၏ ေစ်းကြက္အတြင္းအေနအထား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လက္ခံရရိွထားေသာဆုမ်ား၊ ဘဏ္၏ေငြစာရင္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ကေမာၻဇကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ အတူပြင့္လင္းျမင့္သာမႈအရွိဆံုး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တာ၀န္ယူူမႈ ရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္းပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ “ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမွာကာလရွည္ၾကာရိွေနခဲ့တဲ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ က႑ေပါင္းစံုမွာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားအျပားရိွေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဦးေဆာင္ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့တာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ႏုိင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိကုိယ္စားျပဳသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္”ဟု ဦးေဇယ်ာစိန္ထြဋ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ အာဆီယံအတြင္းဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္အသင့္ရိွွေနသလို စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ခြင့္လိုင္စင္ကို မၾကာေသးမီကပင္ ရရိွထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ sponsored content  
5 years Ago
Up