ကုိေန၀င္း ေသနတ္သမားအား ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ အုတ္နီခဲ (ဓာတ္ပုံ)

January 31, 2017

Up