ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္

November 19, 2016

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ေသ ၁ ေကာင္ ေတြ႔ရွိ (ဓာတ္ပုံ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ခိုေတာင္ေက်းရြာ ေအာက္ဘက္ျမစ္ေရျပင္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေသ ၁ ေကာင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရတာပါ။ ေသဆံုးသြားတဲ့ လင္းပိုင္ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္အလ်ားမွာ ၇ ေပ ၂ လက္မရွိၿပီး၊ လံုးပတ္ ၄ ေပ ၁၀ လက္မရွိၿပီး သြားမ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ၿပီး အသက္အားျဖင့္ ၂၀ ႏွစ္အထက္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လင္းပိုင္ေသဆံုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒသသခံမ်ားက ဘတ္ထရီေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းသူမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကၿပီး သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) က ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းဆီးတာအျပင္ ျမစ္ေရ အရည္အေသြး က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ သားေလွ်ာေသဆံုးမူလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ဟာ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးအဆင့္ ရွိေနတဲ့အထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေလ့လာေရးစာရင္းအရ မႏၲေလးကေန ဗန္းေမာ္ထိ ၆၅ ေကာင္ ရွိခဲ့ရာ ၂ ေကာင္ေသဆံုးသြားတာေၾကာင့္ ၆၃ ေကာင္သာ က်န္ရွိႏိုင္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္ ။
6 years Ago
Up