ကုိယ္ေပ်ာက္စစ္သေဘၤာ

December 26, 2015

ကိုယ္ေပ်ာက္စစ္သေဘၤာ ျမန္မာေရတပ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

ျမန္မာေရတပ္ဟာ ကုိယ္ေပ်ာက္နည္းပညာဒီဇုိင္း အသံုးျပဳထားတဲ့ ေခတ္မီ ဒံုးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီလို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရတပ္ တပ္ေတာ္၀င္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာ သံုးထားတဲ့ ဆင္ျဖဴရွင္ စစ္သေဘၤာလည္း ပါ၀င္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အဲ့ဒီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ "ယခု တတိယစစ္ေရယာဥ္ျဖစ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္ ဆင္ျဖဴရွင္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္တည္ေဆာက္ၿပီး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားနဲ႔ အေျခခံပုံစံ တူညီေသာ္လည္း ေရဒါပုံရိပ္ဖမ္းယူရရွိမႈကုိ ပုိမုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ ကုိယ္ေပ်ာက္နည္းပညာဒီဇုိင္း အသံုးျပဳထားၿပီး ပုိမုိစြမ္းအားျမင့္မားသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္း တပ္ဆင္ထားေသာ အလ်ား ၁၀၈ မီတာ၊ တန္ခ်ိန္ ၁၈၅၀ ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီဒံုးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ျဖစ္သည္။" ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္၀င္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ ဒုံးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ၁ စီး၊ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ုံေရယာဥ္ ၁ စီးနဲ႔ တင့္ကားတင္ ကမ္းထုိးေရယာဥ္ ၆ စီးတုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာေရတပ္အေနနဲ႔  ဒံုးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး  ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္၊ စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ်အား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
7 years Ago
Up