ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ား

August 10, 2018

ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳထား

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) နဲ႔ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔က ဝန္ထမ္းေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီ ႏွစ္ခုအၾကား သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာကို ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) နဲ႔ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔အၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၅ အုပ္စု (ေက်း႐ြာ ၁၂ ႐ြာ) နဲ႔  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၈ အုပ္စု (ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ)၊ စုစုေပါင္းေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စု (ေက်းရြာ ၂၃ ရြာ) တို႔ကို ကြင္းဆင္း၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလို ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔ဘက္က တာဝန္ခ်ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို လိုအပ္တဲ့ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွာ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ အခုအခါ အဲ့ဒီေနရာေတြကို ကြင္းဆင္းဖို႔အတြက္ လိုအပ္တာေတြ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔  သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မရဘူး ဆိုၿပီး UNHCR နဲ႔ UNDP က မၾကာေသးခင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အေပၚ ျမန္မာဘက္က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ ေန႔စဲြနဲ႔ အခုလို သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး တုံ႔ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု- UNDP
4 years Ago
Up