ကုန္သည္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

June 23, 2015

တရက္ က်ပ္ ၄ ေထာင္ေပးရန္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆို

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုုိ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ကုုန္သည္နဲ႔ စက္မႈလက္မႈ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွာ ဒုုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ဒီကေန႔ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔ ဆက္လက္ က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကုုိ အစုုိးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔၊ အလုုပ္ရွင္နဲ႔ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ေတြ တက္ေရာက္ေနၿပီး ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေန အနိမ့္ဆံုုးလုုပ္ခလစာ အဆုုိျပဳခ်က္ကုုိ ထုုတ္ျပန္ေပးသြားဖုုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ပထမေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလုပ္သမားေတြဘက္က ၁ ရက္ကုုိ လုုပ္ခ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိၾကၿပီး အလုုပ္ရွင္ေတြဘက္ကလည္း လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ဖိုု႔ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ႏႈန္းထားတခုကို ၾကားခ် သတ္မွတ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားရယူ တင္ျပသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသြားဖို႔ရွိၿပီး ဒီအစီအစဥ္ ၿပီးစီးတဲ့အခါ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဇြန္လအတြင္းမွာ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ပံုမွန္ လစဥ္ေျပာၾကားတဲ့ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာထားပါတယ္။
6 years Ago
Up