ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားေန႔ကို အားလုံး၏သေဘာဆႏၵ ရယူသတ္မွတ္ရန္ ဝန္ႀကီးအၾကံျပဳ

January 30, 2018

ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားေန႔ကို အားလုံး၏သေဘာဆႏၵ ရယူသတ္မွတ္ရန္ ဝန္ႀကီးအၾကံျပဳ

  ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားေန႔ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို ရယူၿပီး သတ္မွတ္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁)မွ ကိုးကန္႔အမတ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္ရဲ႕  ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ကိုးကန္႔ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ''ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားေန႔''ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကို ဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားသြား တာပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္က တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားေန႔ သတ္မွတ္တာဟာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတခု၊ လူပုဂၢိဳလ္အစုအဖြဲ႔တခု၊ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းတခု၊ အာဏာရ အဖြဲ႔အစည္းတခုနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ဘဲ အဆိုပါ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ အားလံုးရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အားလုံး ပါဝင္တဲ့ ဦးစီးအဖြဲ႔ကို အရင္ဖြဲ႔စည္းကာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အားလုံးရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို ရယူၿပီး သတ္မွတ္ရမယ္၊ ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားေန႔ကို  ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳၿပီး က်င္းပေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ သင့္ေတာ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မလိုအပ္ဘူးလို႔လည္း ဝန္ႀကီးႏိုင္သက္လြင္က ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္တုန္းက ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားဦးရန္က်င္းခ်ိဳင္က အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားေတြထံရွင္းျပခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ကို ကိုးကန္႔ အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔  ကိုးကန္႔အမတ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္က မေန႔က အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up