ကိုယ်စားလှယ် ၄၉  ဦး

November 13, 2020

ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ် ၄၉  ဦး၏ အမည်စာရင်း ကော်မရှင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအများစုနဲ့ အနိုင်ရရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၉ ယောက်ရဲ့ အမည်စာရင်းကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် ညပိုင်းမှာ  ထပ်မံ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။   ပြည်သူ့လွှတ်တော် -ဦးတင်အေး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးဆော်ထီနီ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ - ဒေါ်ကျိန်ငိုက်မန်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇန်မဲဆန္ဒနယ်၊ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ - ဒေါက်တာမင်းသိန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦးမဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးမြင့်ထွန်း၊စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တန့်ဆည်မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးမျိုးညွန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဟုမ္မလင်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးကျော်စိုး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက်မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဒေါက်တာဦးကြွယ်ကြွယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာမဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးကျောက်တယ်ချန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ -ဦးဝေစန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကုန်းကြမ်းမဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ -ဦးအောင်မြင့်ရှိန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မဘိမ်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးစိုင်းထွန်းအောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းယောင်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ခွန်ထိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဆီဆိုင်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အမျိုးသားလွှတ်တော် -ဦးမင်းဆွေနိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ အမှတ် (၇)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဒေါ်ခင်နှင်းထွေး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ အမှတ် (၈)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးခေါတိန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ အမှတ် (၉)၊ ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်)  -ဦးကျော်မြင့်ဌေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အမှတ် (၅) ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် -ဦးဒိုင်လွမ်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော် (၁)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဒေါ်ခေါ်မာဝူ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော် (၂)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးရင်ထန်ဆင်ဗေး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မချမ်းဘော (၁)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးစောနွဲ့ခွန်ဆိုင်ခမ်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မချမ်းဘော (၂)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးတင့်စိုး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့် (၁)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးလဆိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော် (၂)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဒေါ်သက်သူဇာခိုင်(ခ)သက်ထားနှောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်း (၁)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးမျိုးမျိုးကျော်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်း (၂)၊  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးကမ်းခင်းမန်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇန် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးပေါင်လွန်းမင့်ထန်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ  -ဦးကျော်ဆွေဝင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဟုမ္မလင်း (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးမြင့်ထိုက်ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဟုမ္မလင်း (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးဝင်းရွှေ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးညီညီဟန်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးကျော်ရွှေ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တန့်ဆည် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးမင်းလွင် (ခ) ဦးမြင့်ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တန့်ဆည် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးသန်းညွန့် (ခ) ဦးသန်းညွန့်ဝင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦး (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးမြင့်ထွေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦး (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးဝိုင်းချစ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာ(၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးကျော်မျိုးအောင်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာ (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးအောင်ဇော်ထွေး၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာ (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးနေလင်းအောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာ (၂ )၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးကျော်မြင့် (ခ) ဦးကျော်ကြီး၊  ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာ (အရှေ့ပိုင်း) (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးဟန်ထူးအောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာ (အရှေ့ပိုင်း)  (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဒေါ်ထုမေ၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား၊ တသီးပုဂ္ဂလ -နော်လှလှစိုး (ခ) နော်စူစင်နာလှလှစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ -ဦးဇော်မြင့် (ခ) ဦးကျော်ဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်ဆန် (၁)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ -ဦးဝင်းထူး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်ဆန် (၂)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ -ဦးကြာထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွတ်ခိုင် (၁)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ -ဦးနော်အောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွတ်ခိုင် (၂)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ -ဦးသိန်းဇော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန်တုံ (၁)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ -မိုင်းနိုင်အောင်မိုး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန်တုံ (၂)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
2 years Ago
Up