ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ခြင့္

June 14, 2018

ကိုယ္ဝန္ ၁၄ ပတ္အတြင္း ဖ်က္ခ်ခြင့္ျပဳေရး အာဂ်င္တီးနားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ပထမ ၁၄ ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳေရးဆုိတဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒၾကမး္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က  လႊတ္ေတာ္မွာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု အျပင္ဘက္မွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေရးကိုု ေထာက္ခံသူေတြေရာ ကန္႔ကြက္သူ အဖြဲ႔ေတြပါ စုေဝးေတာငး္ဆုိ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ မိခင္ေသဆံုးမႈရဲ႕ သံုးပံုတပံုေလာက္ဟာ တရားမဝင္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာငး္ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို နက္႐ႈိင္းစြာ ယံုၾကည္တဲ့ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေတြက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံမွာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ မိခင္ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ အပါအဝင္ သီးျခားကိစၥေတြမွသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up