ကိုကိုးက်ြန္းအနီး

March 17, 2017

ကိုကိုးက်ြန္းအနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္၊ ေလွသေဘၤာမ်ားမသြားလာၾကရန္သတိေပး

ကိုကိုးက်ြန္းအနီး ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိေနတဲ့အတြက္ ေလွသေဘၤာေတြ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မသြားလာၾကဖုိ႔  တပ္မေတာ္က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္(ေရ)စစ္ေရယာဥ္ေတြဟာ  မတ္ ၂၃ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြ ေလ့က်င့္ ပစ္ခတ္တာေတြ  ကုိကုိးကြၽန္းေရျပင္မွာ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းဧရိယာအျဖစ္ Point A ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ဝဝ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃ဝ မိနစ္၊ Point B ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ဝဝ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄ဝ မိနစ္၊ Point C ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၅ဝ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄ဝ မိနစ္၊ Point D ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၅ဝ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃ဝ မိနစ္စတဲ့ Coordinates အမွတ္ေတြ ဆက္ဆြဲထားတဲ့ ဧရိယာကို သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ အဆုိပါဧရိယာမွ ငါးမုိင္ပတ္လည္မွာ သေဘၤာႀကီး/ငယ္ေတြ၊ ကုန္တင္စက္ေလွ၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာနဲ႔ စက္တပ္သမၺန္ေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာေက်ာက္ခ်ရပ္နားတာ၊ ငါးဖမ္းတာေတြ မလုပ္ၾကဖုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြလည္း အျမင့္ေပ ၁၅ဝဝဝ (တစ္ေသာင္းငါးေထာင္)ေအာက္ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းျခင္းမျပဳၾကဖို႔  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
5 years Ago
Up