ကာရာအိုေကလုပ္ငန္း

February 7, 2018

ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရန္ကုန္တိုင္း ဘ႑ာေငြ တႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ရေန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းေတြကေန တိုင္းဘ႑ာေငြအျဖစ္ တႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း တေထာင္ေလာက္ ရေနတယ္လို႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာရဲ႕ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုခဲ့တာပါ။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီး၊ ဘယ္လို စည္းကမ္းေတြနဲ႔ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားလဲ၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္ကို ဘယ္ေလာက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အခု ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ဝင္ေငြရွိလဲလို႔ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ဝန္္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ရန္ကုန္တုိင္းထဲမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၃၂၆ ခု ရွိၿပီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္မွာ ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွာ  ၁၁၂ ခု၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မွာ အခု ၂၀ နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွာ ၇၈ ခု ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းကရတဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခ၊ ဒဏ္ေၾကး စတာေတြကိုေတာ့ တုိင္းအစုိးရ ဘ႑ာရန္ပံုေငြကို ေပးေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီလကေန ဒီဇင္ဘာလအထိ) ရန္ကုန္တုိင္း ဘ႑ာရန္ပံုေငြကို ကာရာအိုေကလုပ္ငန္း လိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပးတာနဲ႔ သက္တမ္းတိုးတာေတြက ဝင္ေငြအျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၄၁၀ ေက်ာ္ ေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးရင္ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းေတြဆီက ရေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၅၄၀ ေက်ာ္ ေပးသြင္းႏိုင္ဦးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ စက္တစံု တႏွစ္စာအတြက္ က်ပ္ ၃ ေသာင္း၊ သက္တမ္းတိုးခကေတာ့ တႏွစ္ကို ၂ ေသာင္း ျဖစ္တယ္၊ လိုင္စင္ေတြကိုေတာ့ ဗီြဒီယိုလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ကို အေျခခံစိစစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
4 years Ago
Up