ကာဒီနယ္ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္

June 6, 2019

ကာဒီနယ္ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ အမႈ ၾသစေၾတးလ် တရား႐ုံးတြင္ ေနာက္ဆုံးေန႔ ၾကားနာ

ဗာတီကန္ ဘ႑ာထိန္းေဟာငး္ ကာဒီနယ္ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ဟာ သူ႔အမႈအတြက္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က ၾသစေၾတးလ် တရား႐ုံးမွာ ေနာက္ဆံုးေန႔ ၾကားနာခဲ့ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းေစာ္ကားမႈ ၅ မႈနဲ႔ သူ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ေခ်ပဖုို႔အတြက္ တရား႐ုံးမွာ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ ႀကိဳးပမး္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ေယာက္ကို  လိင္ပိုင္းႏိွိပ္စက္မႈ ၅ မႈနဲ႔ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ဟာ ေထာင္ ၆ ႏွစ္ က်ခဲ့ၿပီး အဲဒီျပစ္ဒဏ္အေပၚ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္က အယူခံဝင္ခဲ့တာပါ။ တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ သီတင္းပတ္ခ်ီၾကာေပမယ့္ အယူခံကိုေတာ့   ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ႏွစ္ရက္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီအယူခံမွာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ကို သက္သက္ညႇာညႇာ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္သလုိ ေနာက္ထပ္ တရားရင္ဆုိင္ရတာမ်ဳိးလည္း ရွိနုိင္ပါတယ္။
3 years Ago

March 13, 2019

ကာဒီနယ္ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ကို ၾသစေၾတးလ် တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ ခ်မွတ္

ဗာတီကန္ ဘ႑ာထိန္းေဟာင္း ကာဒီနယ္ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ကို ၾသစေၾတးလ် တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္က မဲလ္ဘုနး္ၿမိဳ႕မွာ ဓမၼေတးဆုိ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို လိင္ပိုင္းေစာ္ကားခဲ့မႈနဲ႔ ကာဒီနယ္ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ဟာ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ဝါအရင့္ဆံုး ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗစ္တိုးရီးယားေကာင္တီ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ ကာဒီနယ္ ပဲလ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ လက္က်န္ဘဝသက္တမး္ကို ေထာင္အတြငး္ ကုန္ဆံုးဖြယ္ရိွတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ေနွာငး္ပိုင္းနဲ႔ ၁၉၉၇ အေစာပိုင္းကာလ စိန္႔ပက္ထရစ္ဘုရားေက်ာငး္မွာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္တုနး္က ေဂ်ာ့ခ်္ပဲလ္ဟာ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ႏွစ္ဦးကို အခန္းတြင္းနဲ႔ လူသြားစႀကၤံမွာ လိင္ပိုင္းေစာ္ကားခဲ့တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။
4 years Ago
More News
Up