ကာဒစ္ရွ္ႏိုင္ငံေရးသမား

October 3, 2018

ကာဒစ္ရွ္ႏိုင္ငံေရးသမား ဘာဟမ္ဆာလီကို သမၼတအျဖစ္ အီရတ္လႊတ္ေတာ္ တင္ေျမႇာက္

အီရတ္လႊတ္ေတာ္က ကာဒစ္ရွ္ႏိုင္ငံေရးသမား ဘာဟမ္ဆာလီကို သမၼတအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ရွီးယိုက္ မြတ္စလင္ အဒဲ အဘူမာဒီကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေမလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အားလံုး မပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေခ်ာင္ပိတ္မိမႈ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးေတြ အစဥ္အလာအရ ဆက္ဆံေလ့ရွိတဲ့ သမၼတ ရာထူးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ပြဲတက္အဆင့္လို႔ ရႈျမင္ခံရေပမယ့္ ဆာလီကေတာ့ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ေရး အဓိက ေျခလွမ္းအဆင့္မွာ ရွိေနခဲ့တာပါ။ အီရတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ဆာလီဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုေရာ ကာဒစ္ရွ္ ေဒသႏၱရ အစိုးရကိုပါ ကိုင္တြယ္ရမွာပါ။ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ၾကားေရး ၁၅ ရက္ အခ်ိန္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ ၂ နာရီ မျပည့္ခင္ စာရင္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္ အာဏာရွင္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို ၂၀၀၃ မွာ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ ဖယ္ရွားၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံ့အာဏာကို အီရတ္ရဲ႕ အႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု ၃ ခုၾကားမွာ မွ်ေဝ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။
3 years Ago
Up