ကရင္ျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေလွေလွာ္ၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပ | DVB