ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ေျမယာမူ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိ

May 25, 2016

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ေျမယာမူ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိ

အစိုးရနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ေကအန္ယူ) ရဲ႕ ေျမယာမူ၀ါဒေတြကို  ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Summit Parkview ဟိုတယ္မွာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလုိက္ပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒမွာ အေျခခံမူ၊ လုိက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြ၊ ရုိးရာဓေလ့ေတြကုိ ဘယ္လုိ အကာအကြယ္ေပးထားလဲ၊ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံလုပ္ရင္ ဘယ္လုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုိက္နာရမလဲ စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေျမယာမူ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကအန္ယူ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္ ေစာအဲလက္စ္က “ ဒီမူ၀ါဒက ဖယ္ဒရယ္သြားမယ့္ အခင္းအက်င္းေတြကုိ ဦးစားေပးၿပီး ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြကုိ ႐ုိးရာဓေလ့ ေျမေတြ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးတာတုိ႔ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဖက္ဒရယ္ကုိ အေျခခံတဲ့မူလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ဖက္ဒရယ္လမ္းေၾကာင္းကုိ ေျခလွမ္းလွမ္းတဲ့မူလုိ႔ ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒဟာ လူထုအပါအ၀င္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ပါ၀င္ေရးသားထားတာပါ။ ဒီမူ၀ါဒဟာ လူထုကုိအေျချပဳ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့မွ ေရးဆြဲထားတဲ့ မူ၀ါဒေပၚလစီျဖစ္တဲ့အတြက္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေစာအဲလက္စ္က ေျပာပါတယ္။ “အဓိကအားျဖင့္ လူထုဗဟုိျပဳတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေျမယာေတြသိမ္းမယ္၊ အတင္းအဓမၼ ေတြျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ဘဲနဲ႔ ပုိၿပီေတာ့မွ ပဋိပကၡအသြင္ကုိ ေဆာင္ေစတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူထုရဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ သေဘာထားေတြက သိပ္ကုိအေရးႀကီးတယ္။ ေကအန္ယူ ရဲ့ ေပၚလစီကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမူအတုိင္း တကယ္လုိက္နာမယ္ဆုိရင္ လူထုနဲ႔အစုိးရ ၾကားပဲေျပာေျပာ၊ လူထုအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပဲေျပာျပာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ေတြ၊ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမွာေထာက္ခံမႈကိစၥေတြေရာ၊ လူထုေတြ တြန္းပုိ႔မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ ဒီတြက္ ဒီမူ၀ါဒက အခုလက္ရွိ သြားေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။” ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ ေျမယာမူ၀ါဒဟာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုက ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ခုိင္မာစြာရရွိဖုိ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ က်င့္သုံထားမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ရြည္ရြယ္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒသတြင္း ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ သားငါးနဲ႔ဆက္စပ္သဘာ၀ သယံဇာတေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ၊ ေဂဟစနစ္စုိက္ပ်ဳိေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲတဲ့ သေဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူသုံးစြဲတဲ့ေနရာမွာ တရားမွ်တမႈရွိဖုိ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထုက ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး အနာဂတ္မွာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရွိေစဖုိ႔ ဦးတည္တယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒဟာ ေကအန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြအတြက္ အဓိက အက်ဳံး ၀င္တယ္လုိ႔လည္းေကအန္ယူ ဗဟို ေျမယာေကာ္မတီကေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up