ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တခုတြင္ ဆူပူမႈျဖစ္၊ ေထာင္သားတဦး ေသဆုံး | DVB