ကယ္ရီလမ္း

June 14, 2019

"ေဟာင္ေကာင္အေပၚ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သစၥာေဖာက္ရက္မွာလဲ" - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကယ္ရီလမ္း

ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကယ္ရီလမ္းက ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ႐ုပ္သံေမးျမန္းတခုမွာ "ေဟာင္ေကာင္အေပၚ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သစၥာေဖာက္ရက္မွာလဲ" လို႔ မ်က္ရည္လည္ရြဲနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကယ္ရီလမ္းက ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ လူငယ္အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနတာကို ျမင္ေတြ႔ရလို႔ စိတ္ပူမိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ဟာ ၿငိမး္ခ်မး္မႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားကို အစဥ္သျဖင့္ ေထာက္ခံတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ကယ္ရီလမ္းက ဆုိပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သူက “တရားခံလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒၾကမး္ဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သံသယမရိွဘူး။ ဥပေဒၾကမး္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပတာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိဆက္ဆံတာက အေထာက္အကူျဖစ္ေပမယ့္ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ အျငင္းပြားမႈကို အၿပီးတုိင္ ဖယ္ရွားႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က သူ႔ကို ေဟာင္ေကာင္အေပၚ သစၥာေဖာက္တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ သူဟာ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ သစၥာေဖာက္ရက္မွာလဲလို႔ ကယ္ရီလမ္းက ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကယ္ရီလမ္းက သူ႔ေနရာဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရး အနစ္နာခံမႈ အမ်ားအျပား လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ျဖစ္လာတာက သူူ႔ဘဝကို ေဟာင္ေကာင္အတြက္ ေပးဆပ္လိုက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကယ္ရီလမ္းက ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
2 years Ago
Up