ကယားျပည္နယ္တြင္ တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမး္ၿပီး

June 21, 2017

ကယားျပည္နယ္တြင္ တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမး္ၿပီး ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္စဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

ကယားျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အစုိးရတပ္ေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔႔၊ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ ရပ္စဲေပးဖုိ႔နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဖူလုံတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြေပးဖုိ႔ ကရင္နီ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္ (KCSN) က ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရလက္ထက္ အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရရွိလာေပမယ့္  ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ကရင္နီေဒသမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အာမခံေပးႏုိင္မယ့္ ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြ မရရွိေသးေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ မရွိေပမယ့္ အစုိးရသစ္လက္ထက္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက ေဒသခံလူထုကုိ တုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပြန္ေခ်ာင္းမွာ အထက္ေဟာ္ခမ္းေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ တုိင္းတာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ ေရကာတာဟာ ပြန္ေခ်ာင္း၊ သံလြင္ျမစ္ရဲ႕ ျမစ္လက္တက္တခုေပၚမွာ လ်ာထားတဲ့ ေရကာတာ ၅ ခုထဲက တခုျဖစ္ၿပီး  စင္ကာပူကုမၸဏီတခုနဲ႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္မယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရွိေသးေပမယ့္ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ လူဦးေရ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္တဲ့ ကရင္နီဒုုကၡသည္စခန္း ၂ က ဒုုကၡသည္ေတြအတြက္ လူသားခ်င္း အကူအညီေတြလည္း ျဖတ္ေတာက္လာခ့ဲၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ခုိင္မာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိပါက ဒုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္က ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ လုံၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ မရွိတာ၊ သူတုိ႔အတြက္  အဆင့္အတန္း၊ ေျမယာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ  အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့  သေဘာတူညီခ်က္ေတြ မရွိေသးဘူးလုိ႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ေတြ ေဒသတြင္းက စတင္႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔နဲ႔ အမွတ္ ၁၄ တန္းျမႇင့္စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ  ေဒသခံလူထုက  ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိမခ်င္း အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလႉရွင္ေတြအေနနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုုကၡသည္ေတြကုိ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ် ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အိမ္မျပန္ရမခ်င္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔လည္း ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။
6 years Ago
Up