ကမၻာဘဏ္

August 17, 2016

ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြသန္း ၁၀၀ ဟာ ၀န္ထမ္းလစာတုိးရန္ မဟုတ္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တို႔ ျပန္လည္ရွင္းတာမွာ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြနဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲမယ့္ လုပ္ငန္းထဲမွာ ၀န္ထမ္းလစာ၊ အသံုးစရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြအတြက္ သန္း ၆၀ သံုးစြဲမယ္လို႔ ပါတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ထမ္းလစာတုိးမယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနတာေၾကာင့္ အခုလို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြဟာ လစာတိုးဖို႔ကိစၥနဲ႔ လံုး၀သက္ဆုိင္မႈ မရွိဘဲ ၀န္ထမ္းလစာေပးဖုိ႔ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္လို႔ ေငြေခ်းယူရတယ္ဆုိတဲ့ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ေရးသားေျပာဆုိခ်က္ မ်ဳိးနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဘက္ဂ်က္ထဲကို ေခ်းေငြ ထည့္၀င္ေပး ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လစာတုိးစဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္က က်ခံသံုးစြဲေပါင္းဟာ က်ပ္ ၂၆၁ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့့ ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခု ႏွစ္ လစာနဲ႔ စရိတ္ေတြ တုိးျမႇင့္စဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္က သံုးစြဲေငြ ၈၃၄ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ရပါတယ္။ အခု ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းမယ့္ သန္း ၁၀၀ ဟာ ျမန္မာေငြ ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္သာျဖစ္ၿပီး ၄ ႏွစ္ခြဲၿပီး ရမွာျဖစ္လို႔ ဒီေခ်းေငြဟာ ၀န္ထမ္းလစာတုိးျမႇင့္ေရးမွာ သံုးစြဲေရးနဲ႔ မည္သို႔မွ် ပတ္သက္စပ္ဆုိင္မႈ မရွိပါေၾကာင္း လစာေပးဖုိ႔ ေငြမလံုေလာက္လို႔ ေခ်းယူရျခင္း လံုး၀မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” လို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းယူမယ့္ သန္း ၁၀၀ ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၇၅ သန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟို ဘဏ္က ၂၅ သန္း ခြဲေ၀သံုးစြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up