ကမာၻ႔ေရနံေစ်း ဆက္လက္က်ဆင္း၊ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္လည္း ရွယ္ယာတန္ဖုိးက်

January 21, 2016

ကမာၻ႔ေရနံေစ်း ဆက္လက္က်ဆင္း၊ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္လည္း ရွယ္ယာတန္ဖုိးက်

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ကမၻာ့ေရနံေစ်း ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ စေတာ့ေစ်းကြက္ေတြမွာလည္း ရွယ္ယာတန္ဖိုးေတြ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေ၀ါလ္ စထရိ (Wall Street) စေတာ့ေစ်းမွာ မနက္ပိုင္း ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့တာကေန ေစ်းပိတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အနည္းငယ္ ျပန္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒါင္းဂ်ဳံးက ၁ ဒသမ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ S&P 500 Index ကေတာ့ ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အက်ေစ်းနဲ႔ ေစ်းပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိက စေတာ့ေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဥေရာပ စေတာ့ေစ်းကြက္ဟာလည္း ၁၅ လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းက်သြားပါတယ္။ ေရနံ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းလို႔ ေရနံေစ်းက်တာကေန ကမၻာ့စီးပြားေရးလည္း ဆက္လက္က်ဆင္းမယ့္ လကၡဏာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကတယ္၊ စေတာ့ရွယ္ယာ အ၀ယ္မရွိဘဲ ထုတ္ေရာင္းတာခ်ည္း မ်ားေနတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က အေရွ႕အာရွ စေတာ့ေစ်းကြက္ေတြ အက်ေစ်းနဲ႔ ပိတ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ စေတာ့ေစ်းေတြလည္း ဆက္ၿပီး က်ဆင္းခဲ့တာပါ။ စေတာ့ေစ်းကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြအတြင္း အျမင့္ဆုံးရရွိခဲ့တဲ့ ေစ်းကေန ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွယ္ယာတန္ဖိုးေတြ က်ဆင္းခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာပဲ Brent ေရနံေစ်းက ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အေမရိကန္ ေရနံေစ်းကေတာ့ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေစ်းဆက္က်ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းကို က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။
7 years Ago
Up